بازدید از کارخانه شرکت صنایع آلومینیوم آبسکون

بازدید از کارخانه شرکت صنایع آلومینیوم آبسکون

بازدید از کارخانه شرکت صنایع آلومینیوم آبسکون در آمل(بصورت رایگان) روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۸:۳۰ صبح برای مهندسان رشته عمران و معماری برگزار می گردد.

به علت محدودیت تعداد نفرات برای اعزام، الویت ثبت نام با نفرات اول می باشد. مهلت ثبت نام تا روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱/۸

جهت ثبت نام به سازمان مرکزی – طبقه دوم سرکار خانم مهندس احمدی مراجعه یا با شماره های ۳۲۳۶۲۸۰۰- ۳۲۳۶۳۸۲۰ داخلی ۱۴۲
تماس حاصل نمایید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان یک انجمن در شهر گرگان می باشد

   نظرات