مزایده عمومی فروش زمین ، واحد تجاری و مسکونی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

مزایده عمومی فروش زمین ، واحد تجاری و مسکونی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران ، محمد لقب دوست معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی با بیان این خبر گفت:کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد و شرایط مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. همچنین ارسال فیزیکی اسناد مزایده مطابق برنامه زمانی زیر به آدرس مزایده گزار الزامی است.

وی افزود: آخرین مهلت دریافت اسناد و شرایط مزایده از سامانه ستاد ساعت 14:30 روز پنج شنبه 26 دیماه سال جاری و آخرین مهلت ارائه پیشنهاد به دبیرخانه ساختمان شماره 1 به آدرس تهران خیابان کلانتری شماره 80 اداره کل راه و شهرسازی و سامانه ستاد، ساعت 10:00 صبح روز شنبه 28 دیماه خواهد بود.

لقب دوست خاطرنشان کرد : تاریخ و مکان بازگشایی پاکات مزایده  ساعت 11:00 صبح روز شنبه 28 دیماه در آدرس فوق الذکر خواهد بود.

شایان ذکر است علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به شماره 88921503 داخلی 202 تماس حاصل نمایند.

رديف

نام شهرستان

مساحت (متر مربع)

کاربری

وضعیت سند مالکیت

قیمت پایه مزایده (ریال)

مبلغ تضمین (ریال)

اصلاحیه

مبلغ تضمین به (ریال)

آدرس و توضیحات

1

تهران

337

مسکونی

دفترچه ای دارد

117.950.000.000

-

4.327.000.000

بلوار آفریقا خیابان خرسند جنب پست برق قواره دوم/  رفع تصرف و قلع و قمع بنای احداثی در پلاک، بر عهده این اداره کل می باشد.

2

تهران

07/218

صنعتی

تک برگ دارد

19.620.000.000

981.000.000

-

تهرانپارس خیابان اتحاد روبروی خیابان پنجم غربی جنب ساختمان خانه و آشپزخانه/ ملک زمین است

3

تهران

5/60

مسکونی

تک برگ دارد

7.150.000.000

357.500.000

-

مجیدیه جنوبی خیابان فتحی کوچه رمضان درزی- پلاک 18/ ملک زمین است

4

ری

25/26

تجاری

تک برگ دارد

4.000.000.000

200.000.000

-

شهر ری حمزه آباد کوی گلستان دوم شرقی بن بست اول پلاک 2 پاساژ فجر/  یک باب مغازه

5

فیروزکوه

91

تجاری

تک برگ دارد

846.300.000

42.315.000

-

مسکن مهر فیروزکوه ضلع شمالی خیابان  مهر 1/4- شرق مدرسه/  زمین- پروژه مسکن مهر

6

فیروزکوه

15/68

تجاری

تک برگ دارد

592.905.000

29.645.250

-

مسکن مهر فیروزکوه ضلع شمالی خیابان  مهر 1/4  - شمال مدرسه/  زمین پروژه مسکن مهر

7

فیروزکوه

63/373

مسکونی

تک برگ دارد

4.670.375.000

233.518.750

-

فیروزکوه جنب پروژه 176 واحدی استیجاری/ زمین

8

تهران

54/81

مسکونی

سند تفکیکی ندارد

5.500.000.000

275.000.000

-

حکیمیه تهرانپارس استخر شمالی خیابان صفایی فراهانی کوچه دنا بلوک 12 طبقه چهارم واحد 18/  واحد آپارتمان پروژه سپه شهر

9

تهران

59/77

مسکونی

سند تفکیکی ندارد

5.230.000.000

261.500.000

-

حکیمیه تهرانپارس استخر شمالی خیابان صفایی فراهانی کوچه دنا بلوک 12 طبقه چهارم واحد19 /  واحد آپارتمان پروژه سپه شهر

10

تهران

79

مسکونی

صورتمجلس تفکیکی دارد

27.650.000.000

1.382.500.000

-

سعادت آباد خیابان صرافها خیابان 17 غربی پلاک 1/59/ واحد آپارتمان پروژه شرکت فجر بتن

11

اسلامشهر

259.22

مسکونی

تک برگ دارد

12.960.000.000

648.000.000

-

اسلامشهر خ قائمیه-  شهید قاسمی- خ شهید حقی شماره 43

12

اسلامشهر

275.86

مسکونی

تک برگ دارد

13.770.000.000

-

688.500.000

اسلامشهر خ قائمیه -  شهید قاسمی خ شهید حقی شماره 44

13

اسلامشهر

258.92

مسکونی

تک برگ دارد

13.720.000.000

686.000.000

-

اسلامشهر خ قائمیه  - شهید قاسمی خ شهید حقی شماره 45

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات