بررسی طرح جامع گردشگری آب گرم ایوب پیغمبر

بررسی طرح جامع گردشگری آب گرم ایوب پیغمبر

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی خراسان شمالی روزبه دادجو اظهار گفت :این جلسه در دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تشکیل گردید.
وی اظهار داشت :در این جلسه به بررسی طرح جامع گردشگری روستای ایوب پرداخته شد و مقرر گردید ظرف مدت یک ماه، سرمایه گذار نسبت به تهیه و ارائه طرح جامع منظم به گزارش توجیهی طرح منطبق با مصوبه مورخ 11/07/94 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شیوه نامه مربوطه تهیه و پس از احراز توان مالی و اهلیت سرمایه گذار توسط اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری ارائه تا اقدامات بعدی صورت پذیرد.
دادجو در ادمه افزود :بدیهی است پس از اتمام مهلت فوق و دستگاه مربوطه اقدامات قانونی را معمول نماید.
معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی خراسان شمالی بیان کرد:همچنین طرح هادی شهر قوشخانه مجددا بررسی و به تایید اعضای کارگروه رسید.
منبع:
اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی خراسان شمالی


لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات