جلسه کمیسیون بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها با حضور اعضا برگزار شد

جلسه کمیسیون بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها با حضور اعضا برگزار شد
لینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

  منبع خبر

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

   نظرات