افزایش یک میلیون و450هزار نفرسفر با قطار شهری در آذرماه

افزایش یک میلیون و450هزار نفرسفر با قطار شهری در آذرماه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات