استفاده از ابزارهای مناسب و دانش فنی در برگزاری آزمون قابل تقدیر است

استفاده از ابزارهای مناسب و دانش فنی در برگزاری آزمون قابل تقدیر است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات