بانوان سرویس های مدارس گرگان در شورای شهر گردم هم آمدند

بانوان سرویس های مدارس گرگان در شورای شهر گردم هم آمدند

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات