جلسه کارگروه تخصصی ساماب در نظام پیشنهادها با حضوراعضا برگزار...

.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات