اتصال شبکه ریلی ایران به افغانستان

اتصال شبکه ریلی ایران به افغانستان

خطیبی از اتصال قریب الوقوع اردبیل و چهارمحال و بختیاری به شبکه ریلی کشور خبر داد و افزود: همچنین برای راه آهن چابهار- زاهدان که در شبکه ریلی کشور بسیار تاثیر گذار است، در حال اجرای مقدمات اجرای آن هستیم. وی ادامه داد: راه آهن مهم و تاثیر گذار رشت به آستارا نیز در دستور کار است و مذاکرات خوبی در این زمینه رخ داده است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات