فراخوان سازمان بنادر و دریانوردی برای بهره‌گیری از مجموعه‌های دانش‌بنیان

فراخوان سازمان بنادر و دریانوردی برای بهره‌گیری از مجموعه‌های دانش‌بنیان

با این رویکرد و براساس نامگذاری انجام شده توسط مقام معظم رهبری از ابتدای سال ۹۸ کمیته‌ای با رویکرد حمایت از ساخت داخل در حوزه دریا و بندر در مجموعه تجهیزات سازمان بنادر و دریانوردی شکل گرفت. به همین دلیل سازمان بنادر و دریانوردی با اتکا به این تجربه موفق و برای بهره‌گیری هرچه بیشتر از این دانش بومی در صنعت تولید قطعات مورد نیاز این حوزه مهم حمل و نقل اقدام به فراخوانی کرده است تا هرچه بیشتر از دانش مراکز دانش‌بنیان برای ساخت تجهیزات و قطعات ساخت در داخل بهره برده شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات