شفاف سازی امور با ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات حرفه ای مهندسان/ تمام رویدادهای حوزه مهندسی متاثر از تصمیمات شورای مرکزی است

عضو شورای مرکزی دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر ضرورت ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات حرفه ای مهندسان، گفت: تمام رویدادهای حوزه مهندسی و نظام مهندسی ساختمان متاثر از تصمیمات شورای مرکزی است.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات