مختصات طرح ملی مسکن چیست؟

این ماده قانونی، تامین مسکن برای کارگران را برعهده کارفرمایان گذاشته است؛ تهیه مسکن برای کارگران یا باید از طریق تعامل با تعاونی‌های کارگری و یابه وسیله‌ی ایجاد مسکن سازمانی در کارگاه‌های بزرگ صورت بگیرد؛ در این بین، دولت نیز موظف است در دو زمینه همکاری کند: فراهم آوردن تسهیلات بانکی و در اختیار قراردادن زمین با استفاده از امکانات وزارت مسکن و شهرسازی و زمین‌های خالی شهرداری‌ها. در نهایت، به دنبال پیگیری‌های مکرر کارگران، در دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی کار که چهارم دی ماه برگزار شد، اصلاح آیین‌نامه مسکن یکی از بحث‌های اصلی بود؛ براساس اعلام تارنمای وزارت کار، در این نشست سه‌جانبه، پیش‌نویس آئین نامه ماده ۱۴۹ قانون کار که در ۱۰ ماده از سوی معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون و با نظرخواهی از شرکای اجتماعی تهیه و تنظیم شده بود، قرائت و پس از بررسی تعدادی اصلاحات، به تایید اعضای شورای‌عالی کار رسید ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات