بازنگری در پراکنش مهندسان با اصلاح ساختار آزمون

بازنگری در پراکنش مهندسان با اصلاح ساختار آزمون

وی از شروع بررسی‌ها و مطالعات در خصوص تجدیدنظر در ساختار کلی آزمون‌های ورود به حرفه خبر داد و خاطرنشان کرد: در حال بررسی هستیم که این آزمون‌ها چگونه می‌توانند به پراکنش و توزیع مناسب مهندسان برای فعالیت در نقاط مختلف کشور کمک کنند، زیرا در حال حاضر شاهد عدم تعادل مناسب در تعداد رشته‌های مختلف مهندسی در سطح استان‌ها هستیم. مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان همچنین از ضرورت ایجاد تغییر در دوره‌های آموزشی مهندسان خبر داد و اشاره کرد که این موضوع نیز در برنامه کاری وزارت‌ راه و شهرسازی قرار گرفته است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات