هفتمین کارگروه اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی در چهار دشت پایلوت

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای فارس هفتمین کارگروه اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی با حضور فاضلی مدیر کل دفتر حفاظت و بهره برداری وزارت نیرو و هیئت همراه ، سرافرازی مدیر کل امور آب و خاک وزارت کشاورزی و هیئت همراه ، دهقانی مدیر عامل و کریمی مزیدی معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای فارس و رئیس السادات مدیر کل سازمان تعاون روستایی ، به مدت دو روز در شیراز برگزار شد.

در روز اول جلسه ای در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی برگزار گردید و  نمایندگان شرکت های آب منطقه ای استان های فارس ، تهران ، اصفهان و سمنان  به ارائه گزارشی از عملکرد خود در این حوزه پرداختند.

روز دوم نیز اعضای کارگروه از دشت سروستان به عنوان محدوده مطالعاتی دشت پایلوت  و همچنین از منطقه ی کوهنجان  بازدید کردند.

در ادامه  مدیر کل دفتر حفاظت و بهره برداری از انبار دستگاه های حفاری توقیف شده بازدید نمود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای فارس

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای فارس

    شركت آب منطقه‌ای فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات