آزاد سازی بستر رودخانه قزل اوزن در محدوده روستاهای ارشت و قلات...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،مهندس علیرضا حاجی میری مدیر امور منابع آب طارم از آزاد سازی بستر رودخانه قزل اوزن در محدوده روستاهای ارشت و قلات خبر داد.

حاجی میری، با اشاره به اقدامات انجام شده که برابر مقررات است،اظهارداشت: با طرح شکایت در دادگاه چورزق و اخذ دستور قضایی و هماهنگی و همکاری پاسگاه چورزق و همکاران در شهرستان اقدام به رفع تصرف و اعاده بستر به وضع سابق بوسیله دستگاه بیل مکانیکی به مساحت27 هکتار شد.

وی افزود: مساحتی بالغ بر14هکتار نیز در قالب اجاره بستر به اهالی واگذار گردید و حدود 13 هکتار از اراضی که در سالهای گذشته طی قرارداد اجاره بستر منعقد شده بود،نسبت به تمدید آن اقدام شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات