رييس جمهور درپاسخ به نامه وزير نيرو وبا تاكيد ...

به گزارش پايگاه خبري توانير،دكتر رضا اردكانيان وزير نيرو در اين نامه با اشاره به منافع عظيمي كه طرح برقدار شدن چاههاي كشاورزي ديزلي در اقتصاد ملي عايد كشور مي كند، از مهمترين منافع اين طرح را صرفه جويي قابل ملاحظه در مصرف گازوييل ،امكان كنترل برداشت آب از سفره هاي زير زميني ،كاهش حمل ونقل جاده اي و حوادث ناشي از آن و كاهش آلاينده هاي زيست محيطي ذكر مي كند كه علاوه بر آن هزينه هاي جاري كشاورزان در بهره برداري از چاهها تا 80 درصد كاهش مي يابد و امكان توسعه كشت هاي مكانيزه و گلخانه اي نيز فراهم مي شود.
در اين نامه با اشاره به انعقاد قرارداد تامين برق 75 هزار حلقه چاه كشاورزي (قابل افزايش به 100 هزار حلقه چاه) بين شركت توانير و شركت بهينه سازي مصرف سوخت كه به منظور سرعت بخشي به برقدار كردن چاههاي ديزلي باقي مانده ،با استفاده از ظرفيت ماده (12) قانون رفع موانع توليد و مصوبه شوراي اقتصاد و با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور مهرماه امسال به امضاء رسيد ،تصريح شده: با اجراي كامل اين طرح 4 برابر متوسط عملكرد سالهاي گذشته ،چاه كشاورزي برقدار و سالانه حدود يك ميليارد ليتر در مصرف سوخت گازوييل صرفه جويي خواهد شد.
شايان ذكر است در سال 1357 حدود 2 هزار حلقه چاه كشاورزي در سطح كشور برقدار بود كه امروز اين تعداد به بركت انقلاب اسلامي و تلاش كاركنان خدوم صنعت برق به 260 هزار حلقه چاه كشاورزي برقدار افزايش يافته و از اين بابت سالانه چندين ميليارد ليتر گازوييل صرفه جويي مي شود.
دراين نامه ، مبتني بر ماده (12) قانون رفع موانع توليد ، بخشي از هزينه هاي اجراي طرح ،از محل منابع حاصل از صرفه جويي و الباقي به وسيله صنعت برق عنوان و ابراز اميدواري شده با مساعدت دولت محترم وتحقق به موقع اعتبارات از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور ،امكان اجراي طرح بر اساس برنامه ريزي انجام شده فراهم شود.
برپايه اين گزارش دكتر حسن روحاني رييس جمهور در پي نوشت اين نامه ،تامين اعتبار طرح برقدار كردن چاههاي كشاورزي را مساله حايز اهميت عنوان و دستور مساعدت در اين خصوص را به معاون اول رييس جمهور، رييس سازمان برنامه و بودجه و وزراي ذي ربط صادر كرد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات