کارگاه توجیهی نمایندگان مناطق آموزش و پرورش خراسان شمالی...

کارگاه توجیهی نمایندگان مناطق آموزش و پرورش خراسان شمالی...

کارگاه توجیهی نمایندگان مناطق آموزش و پرورش خراسان شمالی برای اجرای طرح گسترش سواد آبی و طرح دانش آموزی نجات آب موسوم به داناب روز سه شنبه در محل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی برگزار شد.

به گزارش مدیریت روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی، مقرر است پس از آشنایی نمایندگان مناطق آموزش پرورش این استان با روند اجرایی طرح گسترش سواد آبی و طرح داناب، این نمایندگان با همکاری روسای دوره های اول و دوم متوسطه آموزش و پرورش و مشاور استانی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی، دبیران رابط در 457 آموزشگاه دوره متوسطه خراسان شمالی را معرفی و برای اجرای طرح آماده کنند.

مهندس سید عقیل مرتضوی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی در این نشست گفت: مدیریت آب در شرایط کنونی جامعه با چالشهای جدی مواجه شده و با توجه به اینکه نجات آب یک موضوع میان بخشی است، مدیریت منابع و مصارف آب نیاز به عزم همگانی دارد.

او تصریح کرد: فرهنگ سازی برای دانش آموزان در مدارس و خانواده، به عنوان آینده سازان کشور، نقش زیربنایی برای مدیریت منابع آب در میان مدت و بلند مدت دارد.

وی افزود: از همین رو وزارت نیرو در یک دهه اخیر در کنار اجرای فعالیتهای سازه ای، انجام فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی را در دستور کار قرارد داده است و وزارت آموزش و پرورش در خط مقدم فعالیتهای زیربنایی فرهنگ سازی قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی تاکید کرد: اگر مصمم به نجات آب هستیم، به هیچ وجه نمی توان از نقش آموزش و پرورش و معلمان و دانش آموزان در این زمینه غافل شد.

مهندس مرتضوی گفت: در شرایط کنونی با وجود بارشهای نسبتا مطلوب در ابتدای سال جاری، 60 درصد مخازن سدهای استان خالی است.

رییس اداره آموزش دوره اول متوسطه آموزش و پرورش خراسان شمالی نیز همکاری شرکت آب منطقه ای با اداره کل آموزش و پرورش این استان در بسیار مطلوب خواند و گفت: تجربه اجرای بسیار موفق طرحهای فرهنگ سازی دانش آموزی در سالهای 1391 و 1394 در این استان گواه این مطلب است.

معصومه روحانی گفت: طبق بررسی انجام شده، افزایش آگاهی دانش آموزان در خصوص آب و چالشهای آن در سالهای مورد اشاره به میزان متوسط 18 درصد بالاتر از میانگین به دست آمده از اجرای طرح در کشور بوده است.

او تصریح کرد: 43 درصد دانش آموزان دوره متوسطه خراسان شمالی در مناطق روستایی ساکن هستند و علاوه بر اینکه مفاهیم مدیریت آب در بخش کشاورزی را به خوبی درک می کنند می توانند نقش موثری در مدیریت آینده آب کشاورزی داشته باشند.

وی گفت: با هماهنگی انجام شده با مدیریت روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی مقرر است به یاری خداوند متعال در سال تحصیلی جاری کل دانش آموزان پایه یازدهم زیر پوشش طرح گسترش سواد آبی و کل دانش آموزان پایه هفتم در شهرستانهای اسفراین، مانه و سملقان و شیروان به عنوان دشتهای پایلوت زیر پوشش داناب قرار گیرند.

او مجموع آموزشگاههای دوره اول و دوم متوسطه در سراسر خراسان شمالی را 457 آموزشگاه ذکر کرد و افزود: امسال کل دانش آموزان در دو پایه ذکر شده به تعداد بیش از 18 هزار نفر زیر پوشش این طرحها قرار می گیرند.

در این نشست پس از گزارش مبسوط وضعیت منابع آب در کشور و استان توسط مهندس وحید واسطه معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی، نمایندگان مناطق آموزش و پرورش این استان توسط مشاور استانی شرکت آب منطقه ای در جریان روند اجرایی طرح گسترش سوادی آبی و طرح داناب قرار گرفتند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات