بازگشت به ریل اصلی اقتصاد؛ چرا و چگونه؟

رشد اقتصادی بسیار پایین، بیکاری گسترده دو رقمی و رکود تورمی سنگین و ادامه‌دار، تنها گوشه‌ای از حال و احوال اقتصاد بیمار کشورمان هستند.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات