ارائه ۱۴دستاورد پژوهشی شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان در نمایشگاه و جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو

ارائه ۱۴دستاورد پژوهشی شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان در نمایشگاه و جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو

شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان در نمایشگاه و جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو  ۱۴ دستاورد پژوهشی در قالب طرح تحقيقاتی ، پایان نامه دانشجویی ، مقاله معتبرعلمی ، کتاب در حال تدوین ، اختراع و ایده پژوهشی ارائه نمود.
معاون منابع انسانی و بهبود مدیریت شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: شرکت های آب وفاضلاب شهری و روستایی اصفهان از ميان حدودا ۵۰طرح  ۱۴دستاورد پژوهشی  را در نمایشگاه و جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو ارائه نمودند
مجتبی قبادیان با اشاره به دستاوردهای ارائه شده در نمایشگاه و جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو گفت:
امکان سنجی روش های افزایش توليد بيوگازدر تصفيه خانه های فاضلاب به روش لجن فعال یکی از دستاوردهای ارائه شده در این نمایشگاه بوده  همچنین بررسی تاثير استفاده از پساب تصفيه خانه فاضلاب شهری  بر کيفيت ميکروبی خاک و محصولات آبياری شده با پساب یکی دیگر از طرح های ارائه شده در این نمایشگاه بوده است.
وی ادامه داد:استقرار سامانه جامع تحقیقات صنعت آب و فاضلاب کشور همچنین ارزیابی و مدلسازی کيفی تالاب های مصنوعی هيبریدی بمنظور تصفيه پساب شهری ونیز پایش مولکولی روتاویروس و آدنوویروس انسانی در سيستم تصفيه خانه های آب و فاضلاب اصفهان از جمله دستاوردهای ارائه شده شرکت آبفا استان اصفهان در نمایشگاه بوده است
قبادیان با بیان اینکه ایده های پژوهشی از سوی آبفا اصفهان در نمایشگاه و جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو ارائه گردید تصریح کرد: ایده های پژوهشی مانند  پمپ هوافشار و دستگاه محافظ آب ، دیفيوزر دیسکی حباب ریز اکوپاک - بستر متحرک رشد بيولوژیک ( رندوم پک ) بایو پک - زلالساز سوپـر لامـلا " حذف ماسه در تصفيه خانه های فاضلاب شهری با استفاده از هيدروسيکلون متوسط مقياس با دانه گيری مرسوم، از جمله  ایده های پژوهشی مطرح شده در نمایشگاه بوده است.
معاون منابع انسانی و بهبود مدیریت شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با بیان اینکه کلیه مقالات ارائه شده در این نمایشگاه  در مجلات معتبر علمی پژوهشی  چاپ و یا در کنفرانس های ملی و یا بين المللی ارائه شدند خاطر نشان ساخت: طی  سالهای ، ۹۸،۹۷،۹۶ ، شش مقاله در مجلات علمی و ترویجی ، چهار مقاله در مجلات علمی و پژوهشی چاپ و ۱۰ مقاله  در کنفرانس های بین المللی و۱۵ مقاله در کنفراس های  ملی مرتبط  ارائه شد
قبادیان گفت: محصول دانش بنيان تحت عنوان « اتصالات برنجی و برنزی بدون سرب مورد استفاده در شبکه توزیع آب جهت ارتقاء کيفيت بهداشتی آب شرب، محصول دارای انتقال فناوری تحت عنوان « فيلتر اسکرین خود شوینده و محصول دارای ثبت اختراع « ابرشوینده ترميم کننده و آنتی باکتریال حاوی ریزذرات در نمایشگاه و جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو ارائه گردید.


لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

منبع خبر

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

    نظرات