روش هاي پرداخت غيرحضوري صورت حساب برق مصرفي تشريح شد

از سوي سرپرست معاونت خدمات مشتركين توزيع برق سمنان

روش هاي پرداخت غيرحضوري صورت حساب برق مصرفي تشريح شد

سرپرست معاونت فروش و خدمات مشتركين شركت توزيع برق استان سمنان ، روش هاي پرداخت غيرحضوري صورت حساب برق مصرفي را تشريح نمود.

محمدرضا لشكري با اشاره به اين كه وقتي تلفن همراه به اينترنت متصل است ، با دنبال نمودن پيوند مندرج در پيامك صورت حساب ارسالي، مشترك را به درگاه بانكي ارجاع مي دهد و از آنجا مي توان قبض را پرداخت كرد گفت: يكي از روش هاي پرداخت بدين صورت است كه مشترك مي بايست شناسه قبض را در APP ثبت نموده و از طريق آن از صدور قبض جديد مطلع گرديده و از همانجا صورت حساب را بپردازد.

وي افزود: بهره گيري از وب سايت ها به نشاني www.saapa.ir و درگاه اينترنتي شركت توزيع نيروي برق استان سمنان www.semepd.ir ، از ديگر روش هاست كه مي توان به قسمت پرداخت صورت حساب مراجعه و باوارد كردن شناسه، قبض را پرداخت نمود.

وي باعنوان اين كه شماره گيري كدهاي دستوري #1521*733* و #1521*741* و دنبال كردن مراحل آن، يك روش ديگر پرداخت قبض است اضافه كرد: با استفاده از دستگاه ATM و انتخاب گزينه پـرداخت قبـوض ، مي توان از اين ظرفيت نيز بهره گيري كرد.

لشكري با ابراز اين كه با وارد كردن شناسه قبض در دستگاه POS ، بدهي به مشترك اعلام و از همان جا مي توان پرداخت قبض برق مصرفي را به انجام رساند اظهارداشت: استفاده از شماره تلفن 1521 و دنبال كردن كدهاي دستوري، روش ديگري براي پرداخت غيرحضوري به شمار مي رود.

وي با بيان اين كه بهره مندي از دفاتر پيشخوان دولت و ICT روستايي، از ديگر ظرفيت هايي است كه مي توان شناسه قبض را به كارگزار اين دفاتر اعلام و نسبت به پرداخت آن اقدام نمود تصريح كرد: اگر مشترك تمايلي به پرداخت قبض با هيچ از روش هاي مورد اشاره را ندارد، شناسه قبض خود را در اختيار فردي معتمد از نزديكان و بستگان قرارداده و از آنان بخواهد كه قبض برق مصرفي را پرداخت كند.

وي خاطرنشان كرد: شناسه قبض 13 رقمي براي هر انشعاب برق اختصاصي و تغيير ناپذير بوده و تنها با داشتن شناسه قبض مي توان صورت حساب برق را پرداخت نمود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات