ضرورت حل معضلات حاشیه نشینی در فارس

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۷میلیارد تومان بودجه در زمینه آسیب‌های اجتماعی در استان فارس هزینه شده است، گفت: ۵. وی اظهار کرد: دفتر اجتماعی با توجه به دیدگاه‌های سازمان اجتماعی وزارت کشور به این نتیجه رسیده است که باید مشکلات را احصا و شناسایی کرد؛ از همین رو در سال گذشته ۷ دفتر تسهیلگری در مناطق حاشیه‌نشین تاسیس شده است که این دفاتر نه به‌صورت موازی با دیگر نهادها فعالیت می‌کند و نه خیریه به‌شمار می‌رود؛ بلکه با به‌کارگیری مشاوران وظیفه شناسایی آسیب‌ها و مشکلات را بر عهده دارد. مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس با بیان اینکه مشکلات در مناطق آسیب‌پذیر همیشه مربوط به مسائل مالی نیست، گفت: گاهی نداشتن شناسنامه یا دفترچه بیمه یا موضوع بازماندگی از تحصیل که به فقر اجتماعی یا فرهنگی مربوط است، محور مشکلات یک خانواده است. نیازی با اشاره به اینکه مسائل احصاشده توسط دفاتر تسهیل‌گری به تمام ادارات ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات