تامین مالی ۲۴۳ دستگاه ناوگان ریلی از محل قانون رفع موانع تولید و تبصره ۱۸ قانون بودجه

تامین مالی ۲۴۳ دستگاه ناوگان ریلی از محل قانون رفع موانع تولید و تبصره ۱۸ قانون بودجه

مدیرعامل راه‌آهن با بیان اینکه روز گذشته ۱۸ میلیارد تومان به عنوان اولین مرحله ماده ۱۲ از سوی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به حساب راه‌آهن واریز شد، گفت: تامین مالی این ۲۴۳ دستگاه واگن از محل قانون رفع موانع تولید و ماده ۱۲ و تبصره ۱۸ قانون بودجه بوده است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری فارس

    منبع خبر

    خبرگزاری فارس

    خبرگزاری فارس

    خبرگزاری فارس یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات