متروی هشتگرد هفته جاری به افتتاح می‌رسد/ تولید داخل ناوگان جدید ریلی با وجود تحریم‌های فلج‌کننده‌

متروی هشتگرد هفته جاری به افتتاح می‌رسد/ تولید داخل ناوگان جدید ریلی با وجود تحریم‌های فلج‌کننده‌

وزیر راه و شهرسازی گفت: افتتاح مترو هشتگرد یک گام بلند برای جایگزینی حمل و نقل خودرویی به حمل و نقل ریلی است و باید با چنین پروژه‌هایی بتوانیم سهم ریل در سبد زندگی مردم را افزایش دهیم. اسلامی از افتتاح مترو هشتگرد در هفته جاری خبر داد و گفت: افتتاح مترو هشتگرد یک گام بلند برای جایگزینی حمل و نقل خودرویی به حمل و نقل ریلی است و باید با چنین پروژه‌هایی بتوانیم سهم ریل در سبد زندگی مردم را افزایش دهیم.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات