بازديد شبانه مشترك مديران كل بازرسي استانداري و حفاطت محيط زيست استان اصفهان از واحدهاي صنعتي منطقه سجزي در شرق اصفهان

بازديد شبانه مشترك مديران كل بازرسي استانداري و حفاطت محيط زيست استان اصفهان از واحدهاي صنعتي منطقه سجزي در شرق اصفهان

مديران كل بازرسي استانداري و حفاظت محيط زيست استان اصفهان طي پايش شبانه مشتركي از واحدهاي صنعتي منطقه سجزي اصفهان بطور سرزده بازديد كردند. به گزارش «پارما» صادق كرمي مديركل دفتر بازرسي؛ مديريت عملكرد و امور حقوقي استانداري و ايرج حشمتي  مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان در يك بازديد شبانه به صورت سرزده از چند واحد صنعتي در شهرك صنعتي سجزي پايش زيست محيطي به عمل آوردند. در اين بازديد مشترك نكات و الزامات زيست محيطي به تعدادي از واحدهاي صنعتي گوشزد و مقرر شد براي جلوگيري از تخلف واحدهاي صنعتي پايش شده؛ پيگيري هاي  لازم انجام شود‌.

.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات