جدول مقایسه شاخص کیفیت هوا از اول فرودین تا هشتم دی ماه طی سال های ۹۶تا ۹۷

جدول مقایسه شاخص کیفیت هوا از اول فرودین تا هشتم دی ماه طی سال های ۹۶تا ۹۷

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات