آغازعملیات احداث بزرگ ترین لندفیل مهندسی دفن بهداشتی پسماند کشور

آغازعملیات احداث بزرگ ترین لندفیل مهندسی دفن بهداشتی پسماند کشور

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات