برگزاری جلسه هم اندیشی در خصوص مسائل حوزه آب شرب روستایی گناباد

برگزاری جلسه هم اندیشی در خصوص مسائل حوزه آب شرب روستایی گناباد

جلسه هم اندیشی پیرامون ترمیم آسفالت شکافی های ناشی از رفع اتفاقات آب روستاهای گناباد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، با حضور نماینده فرمانداری، دهیاری ها و شرکت پیمانکار نگهداری از شبکه آبرسانی روستاهای گناباد، جلسه ای در محل امور آبفار گناباد پیرامون مشکلات و تنش های آبی روستاها و راهکارهای مقابله با آن و مسئله ترمیم آسفالت شکافی های ناشی از رفع اتفاقات برگزار شد.

سرپرست امور آب و فاضلاب روستایی گناباد در این خصوص بیان کرد: به دلیل فرسودگی بعضی از شبکه های توزیع و خطوط انتقال روستاها شاهد افزایش سیر صعودی اتفاقات هستیم که این باعث افزایش حجم آسفالت شکافی جهت ترمیم و رفع اتفاق می شود.

علیرضا فخار طبسی در ادامه گفت: همچنین به دلیل افزایش جمعیت و نیاز آبی روستاها، نیازمند بهسازی و یا توسعه شبکه آبرسانی هستیم که این خود مستلزم حفاری و تخریب آسفالت می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات