اجرای مصوبات کمیسیون بند14 ماده55 قانون شهرداریها در خیابان سلمان و محله دهنو

اجرای مصوبات کمیسیون بند14 ماده55 قانون شهرداریها در خیابان سلمان و محله دهنو

خیابان سلمانمحله دهنو


لینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

  منبع خبر

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

   نظرات