بحران روستاهای خالی درپی نبود اشتغال پایدار/ افزایش شش برابری شهرهای کشور طی شش دهه

به عقیده کارشناسان، بهترین راهکار جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها ایجاد اشتغال پایدار در روستاها و توسعه حمل و نقل عمومی در روستاها و اطراف شهرها است

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات