از ابتدای سال جاری انجام شد؛ واگذاری ۹۶۵۰مسکن به مددجویان بهزیستی

در این جلسه که با حضور معاون مشارکت‌های مردمی، توانمندسازی و امور مجلس، معاون توسعه مدیریت و منابع، رییس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری و مدیران کل دفتر مسکن مددجویان و بودجه سازمان برگزار شد و ضمن ارایه گزارش آخرین اقدامات انجام شده در بخش مسکن سازمان، تصمیماتی جهت تسریع در پیشبرد امور اتخاذ شد. - تسریع در راه اندازی سامانه جامع جلب مشارکت خیرین با اولویت مشارکت خیرین در تامین مسکن جمعیت هدف توسط مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری. - بررسی راهکارهای تقویت نیروی انسانی شاغل در بخش مسکن مددجویان در سطح ستادی و استانی و ارایه پیشنهاد اجرایی به ریاست محترم سازمان توسط مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری و معاونت توسعه مدیریت و منابع.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات