صدور ضمانت نامه برای صادرات خدمات فنی مهندسی

اسلامی با اشاره به اینکه بافت فرسوده مختصات خاص خودش را دارد و راه حل آن همانند این مناطق خاص استن گفت: برای هر محله باید اقدامات جداگانه‌ای در نظر بگیریم و تا کنون در برنامه ششم توسعه برای ۲ هزار و ۷۰۰ محله برنامه‌های بازآفرینی شهری انجام شده است. او یادآور شد: شرایطی را باید ایجاد کنیم که بافت‌های فرسوده را تغییر دهیم و برنامه جدید را در این حوزه در دستور کار خود قرار داده‌ایم. وزیر راه و شهرسازی افزود: نسبت به احداث بنا‌ها باید اقدامات مهمی را در دستور کار خود قرار دهیم تا بهره‌وری از طریق سرمایه گذاری افزایش یابد. وزیر راه و شهرسازی گفت: با همه کشور‌های همسایه در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی اقدامات لازم را انجام داده این که البته در این بخش ۳ نکته قابل اهمیت است که ابتدا باید انجمن‌ها و یا اتحادیه‌ها با مدیریت بتواند فرصت تازه‌ای را برای ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات