نشست ویژه بررسی عملکرد واحد آموزش برگزار شد

نشست ویژه بررسی عملکرد واحد آموزش با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای و دیگر اعضا برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، در این جلسه، گزارش عملکردی و مقایسه ای گروه آموزش و منابع انسانی از سال ۹۶ تا سال جاری ارائه گردید.

در ادامه با توجه به نقاط قوت و فرصتهای بهبود شناسایی شده و نیز با توجه به اهمیت موضوع آموزش و نقش آن در ارتقای مهارت همکاران،  انتظارات و توصیه های مدیرعامل محترم در این خصوص مطرح شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات