فراخوان مطالعه و ارائه روش مناسب برای اجرای پوشش داخلی تونل فاضلاب‌رو

شرکت فاضلاب تهران به منظور انتخاب طرح و روش مناسب (فنی و اقتصادی) اجرای پوشش جدار داخلی تونل فاضلاب‌رو کمیل (به طول 5400 متر با مقطع نعل اسبی شامل 32 دستگاه منهول با مساحت 40،000 مترمربع) برای جلوگیری از خوردگی شیمیایی، از تمامی شرکت‌ها و مراکز ذی‌صلاح علمی–تحقیقاتی دعوت می‌کند چنانچه در این زمینه تجارب مشابه داخلی یا خارجی دارند، سوابق کاری خود را به همراه پیشنهادهای فنی و اجرایی انجام کار ظرف مدت حداکثر 10 روز از تاریخ انتشار این فراخوان به معاونت برنامه‌ریزی این شرکت ارسال کنند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان تهران

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان تهران

  شرکت آب و فاضلاب استان تهران

  شرکت آب و فاضلاب استان تهران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات