فراخوان دفتر نمایندگی کردکوی

فراخوان دفتر نمایندگی کردکوی

قابل توجه کلیه مهندسان مکانیک دارای صلاحیت  نظارت ( همه پایه ها)

با توجه به اعلام نیاز دفتر نمایندگی کردکوی به تعداد محدودی مهندس مکانیک با صلاحیت نظارت ( همه پایه ها) جهت ارایه خدمات بابت قراردادهای گروه الف در حوزه دفتر نمایندگی کردکوی ، از کلیه واجدین شرایط دعوت میشود حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت به سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان  واحد عضویت وصدور پروانه مراجعه نمایند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان یک انجمن در شهر گرگان می باشد

   نظرات