پیام تبریک هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان درپی انتخاب مهندس خرم

پیام تبریک هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان درپی انتخاب مهندس خرم به سمت ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان یک انجمن در شهر گرگان می باشد

   نظرات