عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی تهران: ساختمان را باید مجری ذیصلاح بسازد

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: ساختمان‌های فاقد مجری ذیصلاح به هیچ وجه نبایداجازه ساخت و ساز داده شود. عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: بطورکلی در بحث معماری و استفاده از فناوری‌های هوشمند خیلی در کشور مشکلی وجود ندارد بلکه معضل اصلی استفاده از مصالح ساختمانی غیر استاندارد جهت ساخت و سازهاست تا قیمت ساختمان برای اقشارضعیف جامعه کاهش پیدا کند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات