دکل های مخابراتی سطح شهر گرگان ساماندهی می شود

دکل های مخابراتی سطح شهر گرگان ساماندهی می شود

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات