مدیر عامل بانک مسکن مطرح کرد: ۸۰درصد ساخت و سازها سنتی ساز هستند

به گزارش اخبار ساختمان، رحیمی انارکی مدیر عامل بانک مسکن با اشاره به اینکه ۴۰ درصد سوخت مورد استفاده در مسکن فسیلی است، گفت: این میزان مصرف سوخت تبعات زیست‌محیطی بسیار زیادی داشته از طرفی بخش صنعت ساختمان آخرین بخشی است که کمترین بهره را از فن‌آوری نوین می‌برد. اوبا بیان اینکه یک مسئولیت اجتماعی را برای خود در نظر گرفتیم به طوری در حوزه تربیت و محیط زیست در طی دو سال گذشته کمپین آب و خاک در حوزه بانک مسکن را به مرحله اجرا گذاشتیم، افزود: در ادامه پرداخت تسهیلات از ابتدای سال ۹۷ سقف‌های تسهیلاتی ساخت واحد مسکونی را بر اساس نوع تکنولوژی ساخت تعیین کردیم و کمترین میزان را برای اشخاصی که به روش سنتی ساخت و ساز انجام می‌دهند، قرار دادیم. رحیمی انارکی با بیان اینکه برای افزایش انگیزه در بین سازندگان جشنواره‌ای را برای نوآوری در حوزه ساخت و ساز طراحی کرده‌ایم، گفت: با ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات