عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران تشریح کرد: منابع مالی مسکن ملی با سه روش تامین می‌شود

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران اتصال صندوق پس انداز مسکن یکم به پروژه‌های نوسازی به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع تامین اعتبار نوسازی بافت‌های فرسوده را یکی از اقدامات موثر در جهت افزایش عرضه مسکن متناسب با تقاضای غالب در جامعه اعلام کرد و افزود: از این طریق بخشی از هدف تعیین شده در راستای اصابت ساخت و سازها به هدف تامین مسکن خانه اولی‌ها محقق خواهد شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات