انتصاب اعضای کارگروه رسیدگی به تعدیل و تاخیر معاونت بهره‌برداری

انتصاب اعضای کارگروه رسیدگی به تعدیل و تاخیر معاونت بهره‌برداری

طی حکمی از سوی محمدحسن صباغزادگان مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد، حسین طالبی به‌عنوان عضو و دبیر، سید حدیث دشتی به‌عنوان عضو ثابت، علی فلاحتی و ناصر زارع به‌عنوان متغیر نماینده امور انتقال، هاشم حیدری و عباس کهدویی به‌عنوان عضو متغیر نماینده امور دیسپاچینگ و مخابرات، علی‌اکبر صالحی به‌عنوان عضو متغیر دفتر فنی انتقال و حمید اسدی پور عضو متغیر نماینده نگهداری و تعمیرات در کارگروه رسیدگی به تعدیل و تاخیر معاونت بهره‌برداری انتصاب شدند.

طی حکمی از سوی محمدحسن صباغزادگان مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد، حسین طالبی به‌عنوان عضو و دبیر، سید حدیث دشتی به‌عنوان عضو ثابت، علی فلاحتی و ناصر زارع به‌عنوان متغیر نماینده امور انتقال، هاشم حیدری و عباس کهدویی به‌عنوان عضو متغیر نماینده امور دیسپاچینگ و مخابرات، علی‌اکبر صالحی به‌عنوان عضو متغیر دفتر فنی انتقال و حمید اسدی پور عضو متغیر نماینده نگهداری و تعمیرات در کارگروه رسیدگی به تعدیل و تاخیر معاونت بهره‌برداری انتصاب شدند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات