وزیر راه و شهرسازی خبر داد: مخالفت شورای پول با افزایش وام مسکن

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: برنامه‌ای برای افزایش تسهیلات خرید مسکن وجود ندارد و اوراق گواهی حق تقدم که در گذشته ۲۰ میلیون تومان بود که با تصویب شورای عالی پول و اعتبار به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات