پنجمین کارگروه مشورتی درخصوص جمع آوری آبهای سطحی برگزار شد

پنجمین کارگروه مشورتی درخصوص جمع آوری آبهای سطحی برگزار شد

پنجمین کارگروه مشورتی کمیسیون عمران،شهرسازی و معماری شورای شهر شنبه ۱۴ دی ۹۸ ساعت ۱۳ به ریاست محمدجعفر فلسفی و با حضور اعضای شورای شهربرگزار شد.
در این جلسه عالیپور معاونت خدمات شهری شهرداری ، شجاعی معاون خدمات شهری منطقه  سه ، نادری مسئول خدمات منطقه هفت ، دره شوری و صالحی مشاورین شورای شهر ، به عنوان مدعوین در جلسه حضور داشتند.
این کمیسیون با دستور کار جمع آوری آب های سطحی منطقه سه  و هفت شهرداری برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر اهواز

    منبع خبر

    شورای شهر اهواز

    شورای شهر اهواز یک شورای شهر در شهر اهواز می باشد

      نظرات