بازدید رئیس شورای شهر دامغان از مرکز ارتقا آموزش های فنی و حرفه ای

بازدید رئیس شورای شهر دامغان از مرکز ارتقا آموزش های فنی و حرفه ای

بازدید رضا زارع زاده رئیس شورای شهر دامغان ازمرکز ارتقا آموزش های فنی و حرفه ای واقع در شهرک صنعتی دامغان و بازدید از کارخانه دماوند دارو در شهرک صنعتی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری دامغان

    منبع خبر

    شهرداری دامغان

    شهرداری دامغان یک شهرداری در شهر دامغان می باشد

      نظرات