مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد تغییر کرد

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد تغییر کرد

با حکم معاون وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد تغییر کرد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات