نشست بررسی بودجه سال 1399...

نشست بررسی بودجه سال 1399 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد در دفتر معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی برگزار شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد - نشست بررسی بودجه سال 1399 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد در دفتر معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی برگزار شد.

در این نشست که جمال الدین عزیزی شهردار، سپنتا نیکنام عضو شورای اسلامی شهر، مهدی فعالی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، حسین صالحیان معاون خدمات شهری، مدیران مناطق پنجگانه شهرداری یزد و همچنین کارشناسان شهرداری یزد نیز حضور داشتند اعضاء به بحث و تبادل نظر در این خصوص پرداختند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات