تصمیم دولتی برای نوسازی و بازسازی اتوبوس‌ها

بر این اساس به منظور تامین اتوبوس در طرح نوسازی ناوگان فرسوده، بانک مرکزی نحوه تامین مالی (ارزی یا ریالی) ۳هزار دستگاه اتوبوس درون شهری که نیمی از آن سهم تهران و بقیه سهم سایر کلان‌شهرها است و حدود ۶هزار میلیارد تومان ارزش دارد را به منظور تولید اتوبوس در داخل اعلام کند. تامین مالی این ناوگان به این ترتیب است ۵۰۰ میلیارد تومان از محل فروش اوراق مشارکت شهرداری، ۵۰۰ میلیارد تومان از محل مجوز جدید اوراق مشارکت توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به شهرداری تهران از محل سایر طرح‌ها نظیر طرح بازسازی بافت‌های فرسوده که قابلیت جذب ندارند و نیز تامین بقیه هزینه‌ها توسط شهرداری تهران و بخش خصوصی صورت خواهد گرفت. با توجه به هماهنگی صورت گرفته با سازمان برنامه و بودجه و صندوق کارآفرینی امید مقرر شد ۲هزار دستگاه اتوبوس که نیمی از آن سهم تهران است، با استفاده از منابع دولتی و تسهیلات صندوق کارآفرینی ...

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات