زمین های بایر دو طرف خیابان شهدای ارتش نخاله برداری و خاکبرداری می شود

زمین های بایر دو طرف خیابان شهدای ارتش نخاله برداری و خاکبرداری می شود

به گزارش شهریار، کارکنان کارگاه امانی معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه نخاله ها و خاک های تل شده در ضلع شرقی و غربی خیابان شهدای ارتش را جمع آوری می کنند.

در این عملیات، در حجم ۱۳۰ دستگاه کمپرسی نخاله و خاک از زمین ضلع شرقی خیابان شهدای ارتش جمع آوری و حمل شده و بعد از اتمام خاکبرداری، پاکسازی ضلع شرقی، نخاله برداری و خاکبرداری ضلع غربی این خیابان نیز شروع خواهد شد.

عملیات نخاله برداری و خاکبرداری در اضلاع خیابان شهدای ارتش با هدف پاکسازی محوطه ها و رفع نازیبایی ها در حاشیه این خیابان، ممانعت از تجمع و رشد آلودگی ها و جلوگیری از رشد حیوانات موذی،  توسط شهرداری منطقه ۳ تبریز اجرا می شود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات