دعوت شورای اسلامی شهر و شهرداری مشهد جهت حضور پرشور در مراسم وداع با ...

دعوت شورای اسلامی شهر و شهرداری مشهد جهت حضور پرشور در مراسم وداع با ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات