محدودیت ترافیکی درخیابان امام رضا(ع) و مبادی منتهی به میدان 15خرداد

محدودیت ترافیکی درخیابان امام رضا(ع) و مبادی منتهی به میدان 15خرداد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات