ایشان فرزند راستین ایران و سردار بی مثال ملّت بود

ایشان فرزند راستین ایران و سردار بی مثال ملّت بود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات